Jak se učit hrát League of Legends

League of Legends je dost složitá a komplexní hra a proto si ji rozčleníme na tři základní části:

První část Mechanická – Můžeme ji popsat jako soubor dovedností hráče, které mu umožňují kontrolovat svou postavu a využívat jeho reflexy. Jde o prvky hry, které jsou viditelné na první pohled a některých mechanických chyb si dokáže všimnout i začátečník. Mechanická část spadá pod úplné základy hry, na kterých neustále musí pracovat jak bronze tak i challenger hráč. Z mechanických dovedností sledujeme především to, jak hráč ovládá svou myš, jeho poziční hru na lince, taky schopnost farmit miniony, efektivně tradovat (což je kratší výměna poškození s oponentem během lane phase) a využívat limity svého championa.

Druhá část je Znalostní – Jde o soubor znalostí a dovedností, které si hráč získává pozorováním nebo analýzou a následně je uplatňuje v určitých opakujících se a předem určených herních situacích. Pro hráče to může být vůbec nejvíce komplikovaný prvek a to zejména díky nesprávným „radám a tipům“, které se k němu často dostanou, proto je důležité si znalostní prvky vždy ověřovat a aktualizovat. Mezi znalostní prvky patří především přehled v metě, určení stavění předmětů v konkrétní hře, úprava stavění předmětů a run v souvislosti s herními aktualizacemi, znát silné a slabé stránky svého i nepřátelského championa a umět kolem nich hrát. Hráč si je osvojuje prostřednictvím: sledování streamu profi hráčů, různých webových stránek, díky zkušenostem, na základě vlastního testování ale i sledováním herních aktualizací.

Poslední část je Informační – Tyto prvky můžeme definovat jako soubor znalostí a zkušeností, které si hráč osvojuje pozorováním a analýzou, které následně uplatňuje ve specifických herních situacích. Zjednodušeně tedy, to co se ve hře právě děje a jak efektivně tyto informace předat svému spoluhráči. Podobně jako znalostní prvky si i ty informační hráč osvojuje obdobnými metodami, informační ale vyžadují o něco větší pozornost a zkušenost hráče při jejich interpretaci. Jde především o: povědomí co se děje na mapě, sledování junglera, schopnost efektivní a přesné komunikace a také strategické rozhodování podle aktuální situace ve hře.

Učení

Jaké metody pomáhají hráči růst?  A jakým způsobem může zlepšovat své herní schopnosti? K tomu všemu jsou klíčem tzv. patterny (návyky), které tvoří základ schopností každého hráče. 

Při velkém množství informací, situací a prvků, které hráč musí ve hře ovládat, je nezbytné vytvářet a automatizovat určité herní návyky. V League of Legends těmto návykům říkáme patterny. Tyto vzorce chování vznikají vědomě nebo podvědomě. Vědomé jsou takové, které si hráč osvojil z vnějších zdrojů nebo vlastní analýzou. Podvědomé takové, které si vytváří hráč z vlastních zkušeností nebo intuitivně. Proces, kterým odstraňujeme mezery, špatné návyky a vytváříme nové patterny, má celkem 4 fáze: Realizace, Analýza, Opakování, Optimalizace.

Fáze realizace je první výstup z komfortní zóny. Hráč si při ní uvědomuje svůj nedostatek v dané věci. Vyžaduje se od něj určitá forma sebereflexe, schopnost potlačit ego a hledat chybu v sobě samotném, což v prostředí soloq není úplně jednoduché. Hráč ale může postrádat informace z vnějších zdrojů (tzn. nesleduje profi / semiprofi hráče, nemá kouče) a neví jak vypadá „ideální stav“.

Ve fázi analýza určujeme cíl, kterého chceme dosáhnout a zároveň hledáme metody a techniky, jak se k němu přiblížit. Cíl, který si v procesu analýzy zvolíme by měl být Konkrétní, Měřitelný, Dosažitelný, Reálný a Časově vymezený.

Opakování je ta fáze, kdy se vytváří pattern. Pattern je nezbytný pro rozvoj hráče. Částečná automatizace určitých herních situací v soloq i týmové hře vede k tomu, že se hráč může věnovat složitějším prvkům ve hře, což je pro hraní na vyšší úrovni a celkové pochopení hry nezbytné. 

V průběhu optimalizace hráč odstraňuje dílčí nedostatky v daném problému, případně spouští celý řetěz učení od začátku a vytváří tak kruh. K optimalizaci dochází např. změnou mety, nedostatkem v analýze nebo individuálním růstem hráče, kdy vzniká potřeba určit si nový cíl pro zlepšení.

Pokud se chceš dozvědět více, zkoukni 1. lekci našeho kurzu:

Trénink

Rozebereme si, jak by měl efektivní trénink vypadat, co by měl splňovat a jak se může lišit mezi začínajícími hráči a profíky. Řekneme si, jak se na trénink připravit, něco k pauzám a zkrátka si ukážeme, jak si rozvrhnout trénink tak, abys dosahoval maximálních výkonů.

V League of Legends je ideální rozdělit si trénink do jednotek. Aby v nich hráč dosahoval maximální možné efektivity musí tyto tréninkové jednotky splňovat 3 vlastnosti – trénink by měl být: přiměřený, cyklický a soustředěný.

Přiměřenost znamená, že doba tréninku nesmí být příliš dlouhá nebo krátká. Při příliš krátkém tréninkovém úseku se hráč nedokáže dostatečně rozehrát a zároveň bude mít spíše tendenci se věnovat jen hře. Příliš dlouhé tréninkové jednotky naopak můžou mít za následek nejen fyzickou ale i psychickou únavu hráče. Ten pak ztrácí koncentraci, hru hraje mechanicky. Takový trénink je potom neefektivní. 

Pravidelnost tréninku znamená, že se hráč tréninku věnuje opakovaně a bez větších pauz. Trénink jednotky si hráč nastavuje tak, aby byly v pravidelnou denní dobu a není mezi nimi pauza delší než 3 dny. V případě, že hráč nemá dostatek času dodržovat své tréninkové jednotky tak, jak byly naplánovány, měl by se snažit odehrát alespoň 2 soloq za den, udržuje tím tak svoji muscle memory neboli svalovou paměť.

Při hraní je také nezbytné soustředit se POUZE na činnost, které se věnujeme. Není dobré začínat hru, která neslouží jako rozehra, když vím, že mi v jejím průběhu dojde pizza nebo přijede mamka s nákupem. V takové hře je potom hráč neustále ve stresu. 

Tréninková jednotka

Tohle byly náležitosti tréninku a jak by k němu měl hráč přistupovat. Trénink ale není jen o hraní. Optimální tréninková jednotka je rozdělena do několika částí:

První částí tréninku je Teorie. Je potřeba si uvědomit, že hraní je dovednost, stejně jako každá jiná, Např.: Stříhání videí, účetnictví, vaření. Hráč krom činnosti samotné musí provádět určitý průzkum a vzdělávat se v dané oblasti, aby nezaostával za ostatními. Tyto informace může získávat z vnějších zdrojů (tj. Edukační videa, stream profi/semi-profi hráčů etc.) nebo z vnitřních zdrojů (tj. Vlastní analýza). Trénink, ve kterém věnujete veškerý svůj čas pouze hraní, není tolik efektivní, jako trénink při, kterém sledujete určité vymezené cíle.

Časově nejobsáhlejší úsek je Herní část. Tato část zahrnuje hru samotnou. Hráč se při ní snaží realizovat a využít dovednosti získané z předchozí fáze a nadále je trénuje a rozvíjí.

Optimalizace nebo také Analýza je 3. část tréninku. V této části hráč hodnotí jak dobře se mu dařilo plnit nastavené cíle a zároveň hledá prostor pro zlepšení v dané problematice. Optimalizaci si můžete představit jako sledování vlastního replaye. Hráč sleduje s odstupem vlastní výkon a dokáže lépe hodnotit nastavený cíl bez emocí, které ho doprovází v soloq během samotné hry.

Poslední částí tréninkového procesu je Pauza. Přestávky mezi hrami zamezují tomu, aby hráč hrál jako autopilot (hrál bez rozmyslu a byl myšlenkami někde jinde), pomůže vám také vychladnout po emočně náročné hře. Podle vědeckých studii se při hraní počítačových her vyplavuje hormon adrenalin stejně, jako při jiném soutěžení. Oproti běžnému sportu ale hráč nevykazuje fyzickou námahu, která tento hormon odbourává, i proto doporučujeme tento čas, který je nedílnou součástí tréninku trávit jinak než za židlí počítače (skočit si do kuchyně pro nějaký snack, protáhnout se, jít chvíli na čerstvý vzduch).

Tajný kód do soutěže: 22954

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů